โบรกเกอร์ Forex คือ

โบรกเกอร์ Forex คือ อะไร

โบรกเกอร์ Forex คือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) โดยทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินเข้าด้วยกัน และรับค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมดังกล่าว

โบรกเกอร์ Forex มีกี่ประเภท

โบรกเกอร์ Forex มีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุน โดยหลัก ๆ แล้ว โบรกเกอร์ Forex สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.โบรกเกอร์Forex แบบดั้งเดิม (Traditional Forex Broker)

โบรกเกอร์ Forex แบบดั้งเดิมคือโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบดั้งเดิม เช่น MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 โดยผู้ลงทุนจะต้องดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อขายได้

ข้อดีของโบรกเกอร์ Forex แบบดั้งเดิมคือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาด Forex ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย และสามารถซื้อขายสกุลเงินได้หลากหลายประเภท

ข้อเสียของโบรกเกอร์ Forex แบบดั้งเดิมคือผู้ลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดและติดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขาย และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายที่สูงกว่าโบรกเกอร์ Forex แบบอื่น ๆ

2.โบรกเกอร์Forex แบบ ECN (Electronic Communication Network)

โบรกเกอร์ Forex แบบ ECN คือโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ ECN ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินเข้าด้วยกันโดยตรง โดยผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของตนเอง

ข้อดีของโบรกเกอร์ Forex แบบ ECN คือผู้ลงทุนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดและติดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขาย และอาจได้รับค่าสเปรด (Spread) ที่ต่ำกว่าโบรกเกอร์ Forex แบบอื่น ๆ

ข้อเสียของโบรกเกอร์ Forex แบบ ECN คือผู้ลงทุนอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาด Forex ได้น้อยกว่าโบรกเกอร์ Forex แบบดั้งเดิม และอาจไม่สามารถซื้อขายสกุลเงินได้หลากหลายประเภท

แนะนำ

นอกจากประเภทของโบรกเกอร์ Forex แล้ว ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประเภทของบัญชีซื้อขายที่ให้บริการ ประเภทของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และสกุลเงินที่รองรับ เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ Forex ต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์เพื่อซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากโบรกเกอร์ที่เลือก

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน และความผันผวนของตลาด Forex ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน 

อ่านเพิ่มเติม    ช่องทางอื่นๆ

บทความแนะนำ

Scroll to Top